Flytta ut

Att flytta till ett nytt boende är ibland oundvikligt och nödvändigt av olika skäl. Naturligtvis hoppas vi att du trivts bra hos oss att vi får nöjet att erbjuda dig även ditt nya hem. Men vi vill även passa på att informera lite om vad som gäller vid en uppsägning av hyresavtalet.

Säga upp avtal
Uppsägning av hyresavtalet ska göras skriftligt...

Uppsägningstid
Vilken uppsägningstid du har framgår på ditt kontrakt...

Visningsplikt enl JB 26 §
Efter uppsägningen är gjord behöver lägenheten visas för nya intressenter eller sökande...

Lämna lägenheten som den var
Återställ lägenheten till det skick den var i när du flyttade in...

Städning
Lämna ifrån dig en välstädad lägenhet...

Besiktning
I samband med avflyttningen ska lägenheten besiktas...

Avflyttning
Lägenheten och tillhörande utrymmen ska vara städade och tömda senast kl. 12.00 på avflyttningsdagen...

Lämna nycklarna
Samtliga nycklar ska överlämnas till Filipstadsbostäder på avflyttningsdagen...

El, bredband, telefon,TV samt adressändring
Kontakta i god tid din operatör för att flytta eller säga upp ditt bredbandsabonnemang och telefonabonnemang. Kom också ihåg att säga upp ditt elabonnemang hos din elleverantör. Och sist men inte minst glöm inte att ändra din adress!
 

Relaterade länkar

Telia

Adressändring

Göta Energi

Ellevio