Utflyttning

Att flytta till ett nytt boende är ibland oundvikligt och nödvändigt av olika skäl. Naturligtvis hoppas vi att du trivts bra hos oss att vi får nöjet att erbjuda dig även ditt nya hem. Vi vill passa på att informera lite om uppsägning av ditt hyresavtal.

Säga upp avtal
Uppsägning av hyresavtalet görs alltid skriftligt och ska sändas till oss på Filipstadsbostäder. Du kan skicka med post, mail eller fax. Det viktiga är att vi har Din uppsägning hos oss senast den sista dagen i varje månad.

Uppsägningstid
För bostad och garage är uppsägningstiden 3 hela kalendermånader. Ett avtal som exempelvis sägs upp någon gång under januari månad, upphör att gälla den 30 april.

Vid flytt till service- och äldreboende inom Filipstads kommun eller vid dödsfall är uppsägningstiden 1 månad. Samma uppsägningstid gäller för parkeringsplatser och carportar.

Visningsplikt enl JB 26 §
Från det att lägenheten är uppsagd har du som avflyttande hyresgäst visningsplikt till nya intressenter eller sökande. Självklart ska tid göras upp så det passar båda parter.

Lämna lägenheten som den var
När du flyttar är det viktigt att du återställer lägenheten till det skick den var i när du flyttade in. Dekaler och hyllpapper skall tas bort ur lådor och skåp liksom stift och spik. Eventuella skador som uppkommit i lägenheten skall i möjligaste mån rättas till, det blir billigare för dig.

Har arbete ex uppsättning av egna persienner eller liknande, utförts i lägenheten under boende tiden ersätts inte detta vid en avflytt. Vid nermontering av persienner gäller återställningsskyldighet av hål och dylikt i fönstersnickerier.

Inga tillhörigheter ska lämnas kvar och hyresvärden förmedlar ingen försäljning mellan avflyttande och inflyttande hyresgäst på kvarlämnade tillhörigheter.

Städning
Du skall lämna ifrån dig en välstädad lägenhet. Glöm ej balkong och förrådsutrymmen samt eventuell förhyrd garageplats. Stäng alla fönster och vädringsluckor.

Avflyttning
Lägenheten och tillhörande utrymmen ska vara städade och tömda senast kl. 12.00 på avflyttningsdagen. Om avflyttningsdagen inträffar på en helg (lördag-söndag-helgdag) gäller nästkommande vardag som avflyttningsdag. Observera att det inte är tillåtet att parkera utanför entréerna. Begär ett tillstånd från hyresvärden den dagen du ska flytta för att undvika ev parkeringsböter.

Besiktning
När lägenheten besiktigas vid avflyttningen önskar vi att hyresgäst/er eller ombud är närvarande så att eventuella skador kan diskuteras. Tid meddelas via brev till avflyttningsadressen från hyresvärden ca 7 dagar innan avflyttningen.

Lämna nycklarna
Samtliga nycklar ska överlämnas till Filipstadsbostäder vid avflyttning. Om någon nyckel saknas debiteras ni för låsbyte. En kostnad på 1000 kr - 2000 kr beroende på vilket låssystem som finns i fastigheten. Bokningscylindern till tvättstugan skall även lämnas in till förvaltningskontoret på avflyttningsdagen. Om den saknas debiteras en kostnad på 500 kr.

El- och telefonabonnemang
Glöm inte att meddela berörda bolag i god tid före din flytt. Tänk på att kostnad debiteras även efter att du flyttat om abonnemangen inte avslutas.

Elbolag:
Filipstad: Göta Energi tel 020-23 15 00
Lesjöfors, Nykroppa och Persberg: Fortum tel 020-46 00 00.

Telia 90 200

Glöm inte heller att ändra din adress. Adressändringen 020-97 98 99. 

Policy vid uppsägning (pdf 45,0 kb)

Policy vid avflyttning (pdf 45,4 kb)

Adressändring (länk)

Telia, flytta abonnemang (länk)