Så här fungerar vår bostadskö

Filipstadsbostäder får varje månad uppsägningar av ett flertal lägenheter i olika fastigheter och områden.

De lägenheter som vi har för uthyrning kommer att publiceras på vår hemsida på tisdagar. Torsdag samma vecka eller när 10 anmälningar/lägenhet har kommit in så kommer dessa att avpubliceras och erbjudande om visning skickas till de 5 sökande som har mest poäng och som har anmält sitt intresse för lägenheten.

För att få erbjudande på lägenheter som Du kan tycka vara intressant att hyra, så ska Du anmäla Dig i vår bostadskö.

För varje dag som Du är anmäld i kön erhålls 1 poäng. Köpoängen är personliga och kan inte överlåtas.

Filipstadsbostäder vill ha en aktiv bostadskö. För att intresseanmälan inte ska rensas bort behöver Du som sökande:

  • logga in på 'Mina sidor' minst en gång under en 1 års period

  • uppdatera Din intresseanmälan minst en gång under en 1 års period

  • kontakta Kundtjänst beträffande Din intresseanmälan minst en gång under en 1 års period

Du kan anmäla intresse på max 5 lägenheter. Om 5 ej eller nej svar utfärdas vid erbjudande om visning på lägenhet, så kommer du att spärras från bostadskön.

Om du har tackat ja till att hyra lägenhet men inte lämnat in intyg om inkomst innan datumet för visningen har gått ut, utfädas nej svar.