Kallt i lägenheten?

Om du upplever att det är kallt kan du börja med att mäta temperaturen hemma hos dig. Känn inte bara på elementen om de är kall.

Med hjälp av en termostat ska elementet reglera värmen i rummet. När temperaturen i rummet är över 20 grader slår termostaten av det varma vattnet och elementet blir kallt. Det är alltså inte säkert att ditt element alltid är varmt.

Mät temperaturen rätt
Temperaturen mäter du 1 meter från yttervägg och på 1 meters höjd från golvet. Visar termometern lägre än 20 grader kan du kontrollera:

  • Har du möblerat för tätt framför elementet?  Om möbler, så som säng, soffa eller elementskydd, står för tätt framför elementet hindrar det värmen från att sprida sig i rummet

  •  Hänger gardiner för termostaten? Om gardiner hänger för termostaten så känner den av en högre temperatur än det är i rummet och därför slår värmen av för tidigt

  •  Är elementet varmare nedtill och kallare upptill? Då kan det vara luft i elementet som hindrar det varma vattnet från att cirkulera

  • Är elementet kallt nedtill men varmt upptill? Då är det helt i sin ordning. Det varma vattnet strömmar in upptill, ger ifrån sig värme och strömmar ut nedtill för att åter värmas upp

Fortfarande lägre än 20 grader i lägenheten?
Om du har kontrollerat allt och det ändå är under 20 grader i lägenheten kan det ha uppstått något problem i ett enskilt element eller i värmesystemet. Då gör du en felanmälan.

Drar det kallt från ventilerna?
Ventilen ska alltid stå minst några millimeter öppen. Det kan vara frestande att sätta igen ventilerna när det är kallt ute. Men gör inte det då hindrar du luften från att komma in och då sätts ventilationssystemet ur spel. För en god inomhusluft är det viktigt att inte stänga ventilerna vid fönstren som tar in den friska luften. Luften som kommer in värms upp av elementen och rör sig genom lägenheten för att sprida värmen.

Filipstadsbostäder eftersträvar att inomhustemperaturen i din lägenhet under uppvärmningssäsongen ska vara minst 20 grader