På flyttdagen

Inflyttning sker enligt överenskommelse. På hyresavtalet anges vilket datum du ska flytta in i din nya lägenhet.

Inflyttningen ska ske efter kl 13.00 på inflyttningsdagen. Inträffar inflyttningsdagen på en helg (lördag-söndag-helgdag) har du tillgång till din lägenhet från och med den första helgfria vardagen efter kl 13.00.

Utlämning av nycklar till lägenheten sker på Filipstadsbostäders kontor på inflyttningsdagen.