Avflyttningsdagen

Lägenheten och tillhörande utrymmen ska vara städade och tömda senast kl. 12.00 på avflyttningsdagen. Avflyttningsdagen är den första vardagen efter att kontraktet upphör att gälla. Inträffar den på en helg (lördag-söndag-helgdag) gäller nästkommande vardag som avflyttningsdag.

Samtliga nycklar inkl bokningsnudd och postboxnycklar ska överlämnas till Filipstadsbostäder på avflyttningsdagen. Lämna inte kvar några nycklar i lägenheten. Om någon nyckel saknas debiteras kostnaden för låsbyte.


Observera att det inte är tillåtet att parkera utanför entréerna. Fråga gärna om ett tillstånd från hyresvärden den dagen du ska flytta för att undvika ev parkeringsböter