Trapphus, källare och vind

Privat egendom får inte ställas i trapphuset. Dessa blockerar utrymningsvägar och utgör en brandrisk samt försvårar för Filipstadsbostäders städare.

Till varje lägenhet hör ett förråd, till vissa lägenheter är förrådet i själva lägenheten, andra i trapphus, källare, på vind eller i särskild förrådsbyggnad. Förvara inte stöldbegärlig egendom i förrådet. Brandfarligt gods får ej heller förvaras i förråd.

Torkmatta får ej läggas utanför längenhetsdörren.

Brandfarliga vätskor är ej tillåtna att förvaras i källaren eller på vinden.

I de gemensamma utrymmena råder rökförbud!

Kvarlämnad eller omhändertagen egendom

Om privat egendom blir omhändertagen ska den hämtas inom 6 månader (3 månader om Filipstadsbostäder har anmodat hyresgästen att hämta den). I annat fall tillfaller egendomen hyresvärden som fritt kan förfoga över den.