Byte av lägenhet

Vi prioriterar kunder som har bott länge hos oss i samma lägenhet och som har skött sina betalningar och inte orsakat störningar i sitt boende.

Innan byte av lägenhet kan ske måste hyresgästen har bott i samma lägenhet i minst två år utan anmärkningar. Hänsyn tas till familjesituation och ekonomiska villkor.

Byte av lägenhet sker enligt överenskommelse med Kundtjänst.

När du hämtar nyckel till din nya lägenhet ska du dagen efter lämna nyckeln till din gamla lägenhet. Om möjlighet finns kan du efter överenskommelse med Kundtjänst få ha tillgång till den gamla lägenheten under några fler dagar. Hyra ska dock betalas på båda lägenheterna.