Lägenhets lås

Till varje lägenhet följer minst 3 st nycklar till lägenhetslåset. Som lägenhetinnehavare har du ansvar för att hantera dessa nycklar med aktsamhet.

Om du har tappat bort en nyckel till din lägenhet eller annat hyrt objekt debiteras du för kostnaden för ett låsbyte.