Bo hos Filipstadsbostäder

Att bo i en hyresrätt har många fördelar. Du behöver inte satsa pengar i ditt boende. Du är dessutom fri att flytta efter 3 månaders uppsägning.

Men att bo i en hyresrätt innebär att du som hyresgäst har vissa skyldigheter. Det innebär att lägenheten ska användas som avtalats, till bostad. Att Du vårdar bostaden väl och att fel och brister i bostaden eller fastigheten anmäls till oss utan dröjsmål.

Det är ytterst viktigt att du som hyresgäst visar sundhet, ordning och gott skick i fastigheten och dess tillhörande utrymmen och i övrigt enligt vad som föreskrivits i hyreslagen.

Filipstadsbostäder rekommenderar alla hyresgäster att skaffa en hemförsäkring. Inbrott, brand, översvämningar och andra olyckor kan drabba vem som helst.

Du kan också bli ersättningsskyldig för skador du orsakar på fastigheten, till exempel genom utströmmande vatten från ett trasigt akvarium eller en läckande disk- eller tvättmaskin. Då och vid andra liknande tillfällen är det bra att ha en hemförsäkring. Saknar du hemförsäkring bör du därför teckna en omgående.

Har du försäkring, kontrollera att den är giltig och att den även omfattar stöldbegärliga föremål som förvaras i källar- och vindsförråd eller på andra obevakade platser samt att försäkringsbeloppet är tillräckligt stort.