Återställ lägenheten

När du flyttar är det viktigt att du återställer lägenheten till det skick den var i när du flyttade in.

Ibland gör hyresgästen själv vissa renoveringar under hyrestiden det kan behöva återställas. Samt om man monterat ner till exempel dörrar, badrumskåp, köksskåp och hatthylla, så måste det sättas tillbaka på sin rätta plats.

Dekaler och hyllpapper skall tas bort ur lådor och skåp liksom stift och spik. Eventuella skador som uppkommit i lägenheten skall i möjligaste mån rättas till, det blir billigare för dig.

Har arbete ex uppsättning av egna persienner eller liknande, utförts i lägenheten under boende tiden ersätts inte detta vid en avflytt. Vid nermontering av persienner gäller återställningsskyldighet av hål och dylikt i fönstersnickerier.

Inga tillhörigheter ska lämnas kvar och hyresvärden förmedlar ingen försäljning mellan avflyttande och inflyttande hyresgäst på kvarlämnade tillhörigheter.