Besiktning före inflytt

Vi besiktar alltid lägenheten innan din inflytt. Om du trots det hittar något fel är det viktigt att du felanmäler.

Vid hämtningen av nycklarna så ska du få med dig aktuellt besiktningsutlåtande för lägenheten. När du flyttar in är det viktigt att du kontrollerar om det finns några brister som inte finns med i beskitningsprotokollet. Kontakta oss så fort som möjligt dock senast 48 timmar efter att du hämtat nycklarna om du ser något som inte är angivet i protokollet.

Eventuella klagomål på städning av lägenheten vid inflyttning skall tas upp med bovärden senast 48timmar efter att nyckel har hämtats ut. Om hyresgästen utför åtgärd själv har denne inte rätt till ev ersättning el dylikt.