Hemförsäkring

Vi kan inte säga det för många gånger. Men vi rekommenderar ALLA hyresgäster att skaffa en hemförsäkring!

Inbrott, brand, översvämningar och andra olyckor kan drabba vem som helst. Hemförsäkringen är viktig för att du inte ska drabbas ekonomiskt.

Du kan också bli ersättningsskyldig för skador du orsakar på fastigheten, till exempel genom utströmmande vatten från ett trasigt akvarium eller en läckande disk- eller tvättmaskin. Då och vid andra liknande tillfällen är det bra att ha en hemförsäkring. Saknar du hemförsäkring bör du därför teckna en omgående.

Har du försäkring, kontrollera att den är giltig och att den även omfattar stöldbegärliga föremål som förvaras i källar- och vindsförråd eller på andra obevakade platser samt att försäkringsbeloppet är tillräckligt stort.