Personal

Du når oss på nedan e-post eller telefon.

Förvaltare
Björn Carlén: bjorn.carlen@filipstad.se eller telefon 0590-61148

Bovärdar
Anna Andersson: anna.andersson@filipstad.se eller telefon 0590-608648

Jan Forsberg: jan.forsberg@filipstad.se eller telefon 0590-608645

Zandra Juvél: zandra.juvel@filipstad.se eller telefon 0590-608646