Kostnader för vissa tjänster

Vissa enklare saker är det du själv som hyresgäst som ansvarar för att åtgärda i din lägenhet. Exempel på dessa är:
Rengöring/rensning av vattenlås, golvbrunnar och dräneringshål i kylskåp
Byte av lysrör, glödlampor, batterier, fettfilter spisfläkt och el-säkringar

Om du som hyresgäst beställer någon av dessa tjänster kommer Filipstadsbostäder från och med den 1 december 2017 fakturera dig 470 kr

Fixarservice och Pensionärshjälpen
Du som är pensionär eller har ett funktionshinder kan få hjälp med vissa saker kostnadsfritt från Fixarservice eller Pensionärshjälpen på Filipstads kommun. Dessa tjänster är gratis, förutom bortkörning av skräp till Långskogen. Material bekostar du själv. Du kontaktar dom på telefon 0590-61166, Fixarservice