Kostnader för vissa tjänster

Vissa enklare saker är det du själv som hyresgäst som ansvarar för att åtgärda i din lägenhet. Exempel på dessa är:
Rengöring/rensning av vattenlås, golvbrunnar och dräneringshål i kylskåp. Byte av lysrör, glödlampor, batterier, fettfilter spisfläkt och el-säkringar.

Fixarservice och Pensionärshjälpen
Du som är pensionär eller har ett funktionshinder kan få hjälp med vissa saker kostnadsfritt från Fixarservice eller Pensionärshjälpen på Filipstads kommun. Dessa tjänster är gratis, förutom bortkörning av skräp till Långskogen. Material bekostar du själv. Du kontaktar dom på telefon 0590-61166, FixarserviceOm Filipstadsbostäder ska bistå med hjälp faktureras pris enligt nedan:

Byte av lysrör, glimtändare och glödlampor 100 kr

Vid onormalt orsakat avloppsstopp timtid, 470kr/timme