Kostnader för vissa tjänster

Det kan vara bra att veta att det är du själv som ansvarar för att åtgärda enklare saker i din lägenhet. Om du ändå beställer någon av dessa tjänster så kommer vi att debitera kostnaden. Exempel på sådana tjänster är:

  •     Rengöring av vattenlås och golvbrunnar

  •     Rengöring av filter i spisfläkt, vädringsfönster och ventildon

  •     Byte av säkringar, glödlampor, lysrör, glimtändare, batterier i lägenheten

Övriga kostnader som kan komma att faktureras är om åverkan har gjorts på lägenheten eller dess utrusning.

Uppsättning av tillhörigheter mm ingår inte i Filipstadsbostäders service. Vi kan hänvisa till exempel Fixarservice för att kontrollera om möjligheten att få hjälp därifrån finns.

Persienner och markiser sätter vi inte upp i lägenheterna.