Besiktning

När lägenheten besiktas i samband med avflyttningen önskar vi att avflyttande hyresgäst/er eller ombud är närvarande så att eventuella frågor kan diskuteras direkt.

Tid för besiktning aviseras i första hand till den e-postadress du har anmält hos Filipstadsbostäder. Har du inte anmält någon e-postadress så aviseras tiden via brev till avflyttningsadressen ca 2 veckor före avflyttningsdagen. Tänk på att hålla dina kontaktuppgifter aktuella på Mina sidor.

Du har alltid rätt att ta del av besiktningen av din lägenhet. Har du inte fått besiktningsprotokollet kontakta Filipstadsbostäder.