Besiktning

När lägenheten besiktigas i samband med avflyttningen önskar vi att avflyttande hyresgäst/er eller ombud är närvarande så att eventuella frågor kan diskuteras direkt.

Om du inte har fått en tid för besiktningen kontakta din bovärd.

Du har alltid rätt att ta del av besiktningen av din lägenhet. Har du inte fått besiktningsprotokollet kontakta din bovärd.