Studsmattor

På markytor som Filipstadsbostäder äger är det inte tillåtet att ställa ut studsmattor.

Anledningen till detta beslut är att Filipstadsbostäder som markägare är ansvarig för sådant som ställs ut på vår mark, oavsett om det är vi som ställt dit det eller inte.

Om vi stöter på otillåtna studsmattor kommer dessa att omhändertas och sparas i sex månader. Under denna tid kan de hämtas ut mot en avgift på 250Kr.