Flytta in i Din lägenhet

Inflyttning sker enligt överenskommelse. På hyresavtalet anges vilket datum Du ska flytta in i Din nya lägenhet.

Inflyttningen ska ske efter kl 12.00 på inflyttningsdagen. Inträffar månadsskiftet på en helg (lördag-söndag-helgdag) gäller nästkommande vardag efter kl 12.00 som inflyttningsdag.

Utlämning av nycklar och bokningscylinder till lägenheten sker på Filipstadsbostäders kontor på inflyttningsdagen.

När du flyttar in är det viktigt att du kontrollerar om det finns några brister som inte finns med i beskitningsprotokollet. Kontakta oss så fort som möjligt dock senast 48 timmar efter att du hämtat nycklarna.

Eventuella klagomål på städning av lägenheten vid inflyttning skall tas upp med hyresvärden senast 48timmar efter att nyckel har hämtats ut. Om hyresgästen utför åtgärd själv har denne inte rätt till ev ersättning el dylikt.

 

Relaterad information:

Inflyttningspolicy (pdf 77,7 kb)

Viktig information gällande besiktningar (pdf 43,8 kb)

Uthyrningspolicy (pdf 40,4 kb)