Cykelrum

Cyklar får ej förvaras i trapphuset. I de flesta fastigheter finns uppmärkta cykelförråd. Förvara Din cykel där. Barnvagnar är även tillåtna i cykelrummet.

Har du moped får du tillåtelse att förvara den i cykelrummet, under förutsättning att den är hel och inte läcker bensin.

Brandfarliga vätskor får inte förvaras i källaren eller på vinden. Den bensinen som är i mopedens tank räknas inte dit.