Persienner och markiser

Filipstadsbostäder sätter inte upp persienner och markiser i våra lägenheter. Som regel ingår heller inte reparationer och underhålla av persienner som redan sitter i lägenheten.

Om du trots det önskar persienner i lägenheten går det att beställa hos leverantör. Leverantören kan också hjälpa dig med montering som ska utföras på ett fackmannamässigt sätt. Du står själv för kostnaden och för eventuell reparation om persiennen går sönder.

Önskar du sätta upp markiser behöver du ett godkännande från Filipstadsbostäder