Förtur

Oftast kan vi med kort varsel erbjuda boende någonstans i kommunen.

Ibland kan det dock finnas särskilda skäl som innebär att förtur i bostadskön kan komma att medges. Den som vill få en sådan situation prövad skall ansöka om förtur.

Förtur (pdf 58 kb)