Förtur

Oftast kan vi med kort varsel erbjuda boende någonstans i kommunen.

Ibland kan det dock finnas särskilda skäl som innebär att förtur kan komma att medges. Den som vill få en sådan situation prövad kan ansöka om förtur.

Notera att en förtur inte är en akut lösning. Det tar oftast minst 2-3 månader eller längre innan inflyttning kan ske.

Vid en beviljad förtur söker du som sökande lägenhet själv på vår hemsida. Tackar du nej till erbjudandet eller inte svarar upphör förtursärendet. En beviljad förtur är gilltig i 12 månader från att den godkänts.

Förtur (pdf 58 kb)