Förtur

Oftast kan vi med kort varsel erbjuda boende någonstans i kommunen.

Ibland kan det dock finnas särskilda skäl som innebär att förtur i bostadskön kan komma att medges. Den som vill få en sådan situation prövad kan ansöka om förtur.

Notera att en förtur inte är en akut lösning. Det tar oftast minst 2-3 månader eller längre innan inflyttning kan ske.

Vid en beviljad förtur erbjuds den sökande 1 st lägenhet och det är Filipstadsbostäder som utser vilken lägenheten som erbjuds. Tackar den sökande nej eller inte svarar upphör förtursärendet.

Förtur (pdf 58 kb)