Nolltolerans, fria utrymningsvägar

Den primära orsaken till varför gemensamma utrymmen ska hållas fria från föremål är att de ska fungera som utrymningsväg för dig som hyresgäst i händelse av brand. Men det blir även lättare för oss att städa och ökar trivseln i stort.

För allas trygghet kommer vi att intensifiera arbetet med att hålla trapphus, vinds- och källargångar fria från allt brännbart material.

Vi vill påminna om att man därmed ej får ha barnvagnar, pulkor, cyklar, rullatorer, dörrmattor och skor eller liknande i trapphuset.

Har du en rullator kan du kontakta oss för att se om vi kan erbjuda en lämplig plats.

Omhändertagna tillhörigheter kommer att sparas i sex månader. Under denna tid kan du hämta ut dina tillhörigheter mot en avgift på 250Kr.

En brand växer snabbt

Vanligtvis växer en brand långsamt den första minuten. Sedan kan förloppet gå väldigt fort. Bara på några minuter kan ett helt rum vara rökfyllt och i värsta fall övertänt.

Så snabbt kan inte räddningstjänsten vara på plats. Därför är det viktigt att ta brandsäkerheten på allvar.

Vi är måna om dig som hyresgäst och jobbar dagligen med att det ska vara tryggt och säkert att bo hos oss!

Tänk på att det är din väg ut och räddningstjänstens väg in vid händelse av brand eller olycka!