Information om Coronavirus

Vi behöver aktivt hjälpas åt för att minimera och förhindra smittspridning av coronavirus. Vi behöver din hjälp med det!

Just nu så utför vi bara akuta åtgärder i lägenheterna. Övriga åtgärder kommer att utföras längre fram. Med akuta åtgärder menas fel som begränsar möjligheten till boende tex strömlöshet, avloppsstopp eller fel som är förenat med hälsofara eller livsfara.

Behöver du felanmäla fel och brister i din lägenhet, så vill vi gärna att du ringer oss eller att du gör felanmälan via Mina sidor istället för att besöka Bobutiken.

Är du sjuk, så meddela oss innan vi besöker dig. Vi får då boka en annan tid.

När vi besöker dig så håll avstånd till fastighetsskötaren. Detta för att skydda både dig och oss mot smittspridning.

Filipstads kommun följer aktivt händelseutvecklingen gällande Coronaviruset och Folkhälsomyndighetens rekommendationer. På deras hemsida finns mer utförlig information gällande Coronavirus. Här kan du läsa mer

Filipstadsbostäder följer Filipstads kommuns  linje för att mildra effekterna av Covid-19 till företag som hyr lokal av oss. Detta innebär att man kan få anstånd med hyran upp till 6 månader.

För att söka anstånd med hyra för lokal kontakta: bjorn.carlen@filipstad.se

Filipstads kommun följer aktivt händelseutvecklingen gällande Coronaviruset och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

På deras hemsida finns mer utförlig information. Här kan du läsa mer