Viktig information om betalningar till BG

2016-12-19

För första kvartalet 2017 skickades avier ut med rätt bankgirokonto och rätt OCR nummer. Dock är den förtryckta blanketten i format för plusgiro.

Detta påverkar inte dig som betalar över internet. Betalar du via giro så kommer betalningen inte att gå igenom utan du kommer behöva en ny hyresavi.

Om du behöver en ny avi så är du välkommen att kontakta oss så sänder vi dig nya.