Plusgirokonto kommer att stängas

Från och med den 1 januari 2017 kommer det inte gå att betala Filipstadsbostäders fakturor till Plusgiro. Inbetalningar kommer endast att kunna göras via Bankgiro 5102-2978.

Då vi för närvarande har problem med OCR nummret till BG 5102-2978 går januari hyran att betala till PG 4949503-9