Matavfall

De bruna kärlen för matavfallet är utställda på samtliga Filipstadsbostäders bostadsområden. Och starktkit med bruna påsar är levererat till samtliga hyresgäster.

Var med du också och låt dina matrester jobba för klimatet!

Nästan 40 % av det som hamnar i soppåsen är matavfall. Om matresterna och potatisskalen istället sorteras ut kan de omvandlas till biogas och biogödsel.

Sortera rätt! Till höger hittar du foldrar över hur vi matavfallet ska sorteras.

Att sortera matavfall är inte bara klimatsmart, om avfallet sorteras rätt minskar även kostnader för renhållning. Om avfallet inte sorteras rätt ökar kostnaderna och ökade kostnader innebär ökade hyror i slutänden.

Har du andra frågor kontakta oss så berättar vi mer!

Folder - Arabiska

Folder - Svenska

Folder - Persiska Dari

Folder - Tigrinja