Lekplatser Lesjöfors

2017-05-10

Trasigt och farligt trämaterial på lekplatserna i Lesjöfors kommer att tas bort och ersättas med ny lekutrustning snarast. Arbetet kommer att påbörjas under vecka 20.