Just nu utför vi bara akuta åtgärder i lägenheterna

2020-06-15

Just nu så utför vi bara akuta åtgärder i lägenheterna. Övriga åtgärder kommer att utföras längre fram.

Med akuta åtgärder menas fel som begränsar möjligheten till boende tex strömlöshet, avloppsstopp eller fel som är förenat med hälsofara eller livsfara.