Hemförsäkring

2014-02-17

Det ligger i varje hyresgästs intresse att teckna en hemförsäkring, eftersom du som hyresgäst kan bli ersättningsskyldig för skador som kan orsakas på fastigheten.

Har man hemförsäkring hjälper försäkringsbolaget till med en alternativ bostad om ens egen bostad inte är bebolig vid en eventuell skada.

Att stå utan hemförsäkring kan bli dyrt oavsett om du själv orsakat skadan eller inte.

Om du till exempel drabbas av inbrott, brand, översvämning och andra olyckor täcker inte bolagets fastighetsförsäkring värdet på dina tillhörigheter utan enbart skador på själva byggnaden.

Vår rekommendation är att ALLA Filipstadsbostäders hyresgäster har en hemförsäkring!