Hiss-stopp

Hissen fungerar nu utom vpl 2. Detta kommer att åtgärdas under v 16